Klub 800 Plus

Klub 800Plus dla Chotkowa – zbudujmy razem główny budynek Ośrodka!

Klub 800Plus jest naturalną kontynuacją sukcesu Klubu 500Plus, który powstał w ramach wsparcia budowy domków odosobnieniowych. Wszystko zakończyło się „happy endem” i na jesieni 2020 roku udostępniliśmy domki do dłuższych i krótszych odosobnień medytacyjnych.

Teraz czas na wsparcie kolejnego etapu rozwoju Ośrodka! Zapraszamy do nabycia vouchera na pobyt w nowym budynku i wpłacenia kwoty 800+ PLN (czyli 800 lub więcej) na budowę głównego budynku.

DZIĘKUJEMY BARDZO ZA WSPARCIE!

[metaslider id=239 cssclass=””]

#wpadajDoKlubu #Klub500Plus #domkiOdosobnieniowewChotkowie #DreamBig

O co chodzi?